Lịch xe chạy Tết Nhâm Dần 2022

Hải Âu cung cấp lịch chạy Tết Nhâm Dần 2022 như sau:

Lịch chạy chung của nhà xe

Lịch chạy chung Hải Âu

Lịch chạy Tuyến Hải Phòng <> Hà Nội: 

Hải Phòng <> Hà Nội

Lịch chạy Tuyến Express Thái Bình <> Hà Nội: 

Express Thái Bình <> Hà Nội

Lịch chạy Tuyến Express Hải Phòng <> Thái Bình <> Nam Định: 

Express Hải Phòng <> Thái Bình <> Nam Định

Dịch vụ chuyển phát nhanh:

Chuyển phát nhanh Hải Âu

Trân trọng thông báo!